Vergoedingen dieetadvies

In 2023 wordt voor iedereen vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. De tarieven voor de consulten zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Houd er rekening mee dat dieetadvisering (net als alle andere specialismen in Nederland) onder het eigen risico valt (dit eigen risico geldt niet voor kinderen jonger dan 18 jaar!).

Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan er extra vergoeding zijn vanuit een aanvullende verzekering. Dit kan variëren per zorgverzekeraar. Meer weten klik hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, infomeer dan ook goed bij uw eigen zorgverzekeraar. 

Kinder- & Allergiediëtist, Els van den Heuvel heeft met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Hierdoor wordt de vergoeding waar u recht op heeft voor 100% vergoed en worden de bedragen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Afzeggen afspraak

Wanneer een consult korter dan 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt geannuleerd of wanneer de afspraak (zonder afmelding) niet wordt nagekomen, wordt de contacttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar; u ontvangt dan zelf een factuur van de gemaakte afspraak die u zelf dient te betalen.

Tarieven dieetadvisering 2024

In onderstaand overzicht vindt u de kosten per consult en behandeling 2024. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer u meer dan 3 uur vergoeding nodig heeft. Voor deze kosten ontvangt u een factuur per post of per mail.

Consult soort Kosten*

Eerste consult

Contract: 60 minuten + Individueel voorschrift: 30 minuten

€ 127,50

Vervolgconsult

Contact: 30 minuten

€ 42,50

Vervolgconsult lang

Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten

€ 63,75 – € 85,00

Telefonisch consult

Contact: 15 minuten

€ 21,25

E-mail vervolgconsult

Contact: 15 minuten

€ 21,25

Individueel dieetvoorschrift

Per 15 minuten

€ 21,25

Huisbezoek eerste consult

Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten + toeslag bezoek aan huis: € 28,00

€ 155,50

Huisbezoek vervolgconsult

Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 minuten + toeslag bezoek aan huis: € 28,00

€ 91,75

No showtarief

per 15 minuten ingeplande tijd

€ 21,25
Invullen verklaring Belastingdienst € 21,25

 *Bij contracten met de zorgverzekeraars gelden andere tarieven

Tarieven dieetadvisering 2023

In onderstaand overzicht vindt u de kosten per consult en behandeling 2023. Deze tarieven gelden uitsluitend wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer u meer dan 3 uur vergoeding nodig heeft. Voor deze kosten ontvangt u een factuur per post of per mail.

Consult soort Kosten*

Eerste consult

Contract: 60 minuten + Individueel voorschrift: 30 minuten

€ 123,00

Vervolgconsult

Contact: 30 minuten

€ 41,00

Vervolgconsult lang

Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten

€ 61,50 – € 82,00

Telefonisch consult

Contact: 15 minuten

€ 20,50

E-mail vervolgconsult

Contact: 15 minuten

€ 20,50

Individueel dieetvoorschrift

Per 15 minuten

€ 20,50

Huisbezoek eerste consult

Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten + toeslag bezoek aan huis: € 28,00

€ 151,00

Huisbezoek vervolgconsult

Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 minuten + toeslag bezoek aan huis: € 28,00

€ 89,50

No showtarief

per 15 minuten ingeplande tijd

€ 20,50
Invullen verklaring Belastingdienst € 20,50

 *Bij contracten met de zorgverzekeraars gelden andere tarieven