Disclaimer voor kinderallergiedietist.nl

 

Kinder- & Allergiediëtist (Kamer van Koophandel: 67339158), hierna te noemen Kinder- & Allergiediëtist, verleent u hierbij toegang tot kinderallergiedietist.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kinder- & Allergiediëtist behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Kinder- & Allergiediëtist spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinder- & Allergiediëtist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinder- & Allergiediëtist (tenzij anders aangegeven).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinder- & Allergiediëtist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Spelregels bezoek spreekuur

I.v.m. uw en onze gezondheid hebben we in de praktijk een aantal spelregels opgesteld om u veilig te kunnen ontvangen:

Kom zoveel mogelijk alleen of samen met het kind voor wie u een afspraak heeft. Andere gezinsleden blijven thuis of wachten buiten of in de auto

Volg de aanwijzingen in de praktijk voor het reinigen van uw handen en het gebruik van de wachtkamers.

Dragen van een mondkapje is verplicht in algemene ruimten en wachtkamers

Kom op tijd, maar zo kort mogelijk van te voren, zodat de tijd in de wachtkamer beperkt is

De afspraak kan niet doorgaan als u of uw kind symptomen heeft van verkoudheid of ziekte! Neem dan contact met mij op. We kunnen de afspraak eventueel omzetten naar een video - of telefonische consult

Er mag niet gegeten en gedronken worden in de praktijk

We hanteren éénrichtingsverkeer in de praktijk

We houden 1,5 meter afstand tot elkaar

De tafel, stoelen, deurklinken en meetapparatuur worden na elk bezoek  schoon gemaakt

els van den heuvel

You have Successfully Subscribed!