Disclaimer voor kinderallergiedietist.nl

 

Kinder- & Allergiediëtist (Kamer van Koophandel: 67339158), hierna te noemen Kinder- & Allergiediëtist, verleent u hierbij toegang tot kinderallergiedietist.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kinder- & Allergiediëtist behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Kinder- & Allergiediëtist spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinder- & Allergiediëtist nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinder- & Allergiediëtist (tenzij anders aangegeven).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinder- & Allergiediëtist, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.